Kategorie
nasze sprawy prawo pracy zmiany w prawie

CO ZROBIĆ, GDY TWÓJ PRACODAWCA PRZESTAŁ ISTNIEĆ?

Problemy prawne ludzi pozostających w stosunku pracy, dotyczą zarówno pracodawców, jak i pracowników.
Mimo, że Kodeks Pracy gwarantuje pracodawcom i pracownikom bezpieczeństwo, ustalając zasady funkcjonowania między obiema stronami, to zdarzają się przypadki, kiedy pojawiają problemy, np., związane z uzyskaniem świadectwa pracy lub błędy w wydanym już świadectwie pracy

Jeden z klientów naszej kancelarii zgłosił się do nas ze skomplikowaną sprawą, która dotyczyła nierozwiązanej umowy o pracę z pracodawcą. Problem polegał na tym, że nasz klient pracował na umowie o pracę w formie zdalnej, kontaktując się również w ten sposób ze swoim pracodawcą – firmą X. Po pewnym czasie kontakt z pracodawcą stał się sporadyczny, a wynagrodzenie naszego klienta przestało wpływać na konto. Mimo usilnych starań, naszemu klientowi nie udało się uzyskać kontaktu z firmą X, w celu rozwiązania umowy o pracę. Z formalnego punktu widzenia nasz klient był ciągle pracownikiem firmy X. Wkrótce okazało się, że firma X nadal formalnie funkcjonuje – co oznacza, że nie ogłoszono jej upadłości ani nie wykreślono jej z rejestru. Nie mając świadectwa pracy, nasz klient nie mógł podjąć zatrudnienia w żadnym innym przedsiębiorstwie na umowie o pracę i aby się utrzymać, był zmuszony założyć własną działalność gospodarczą i pracować w formie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na B2B.

Jak wiadomo świadectwo pracy jest nie tylko niezbędnym dokumentem do podjęcia kolejnej pracy na umowie o pracę, ale także dokumentem potrzebnym do:

– otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;

– otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych;

– określenia wymiaru, przysługującego urlopu wypoczynkowego czy nagród jubileuszowych – dla nowego pracodawcy;

– ustalenia stażu ubezpieczeniowego pracownika w ZUS;

– starania się o emeryturę z ZUS-u.

Naszemu klientowi przysługuje oczywiście roszczenie o zapłatę wynagrodzenia i wydanie świadectwa pracy. Jednak pod zarejestrowanym adresem pracodawcy, nikt nie odbiera korespondencji i wyegzekwowanie tego prawa jest praktycznie niemożliwe.

Pomimo tej, jakże patowej, sytuacji jest możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie uprawnienia pracownika do otrzymania świadectwa pracy (art. 97(1) § 2 k.p.). Dzięki temu rozwiązaniu – to sąd, na podstawie przedstawionych dowodów, ustali dane do skonstruowania świadectwa pracy „za pracodawcę”.

Jeżeli masz podobne trudności związane z uzyskaniem świadectwa pracy lub inne problemy, dotyczące prawa pracy – zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci we wszystkich skomplikowanych sytuacjach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *