Kategorie
oświata zmiany w prawie

NAGRODA SPECJALNA DLA NAUCZYCIELI (1345,95 zł brutto) W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH

Wypłata nagrody nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł dotyczy również niepublicznych jednostek oświatowych, w tym niepublicznych przedszkoli i szkół.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1586)

Podstawowe informacje – najważniejsze daty:

   • nagroda jest przyznawana w formie dotacji celowej (czyli tak samo jak np. w przypadku środków dla nauczycieli na sprzęt – tzw. 500+ dla nauczycieli)

   • ustalenie wysokości należnej dotacji (tj. de facto – liczby nauczycieli uprawnionych do nagrody) następuje dnia 27.09.2023 r. wg stanu na dzień 20.09.2023 r.

   • należy złożyć wniosek do organu rejestrowego (czyli wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych)  do dnia 02.10.2023 r. Wnioskodawcą jest dyrektor danej placówki

   • organ rejestrowy przelewa środki do dnia 11.10.2023 r.

   • wypłacić środki nauczycielom należy do dnia 14.10.2023 r.


   • z dotacji należy się rozliczyć z organem rejestrowym do dnia 30.11.2023 r.
  AKTUALIZACJA: 14.09.2023 r. – MEiN potwierdziło, że kwota przekazana samorządom będzie wynosić 1.345,95 zł na 1 nauczyciela (tak, aby finalnie kwota netto „na rękę” wynosiła 900 zł). 

  Darmowy (zaktualizowany 14.09.2023 r.) wzór wniosku, który należy złożyć, aby otrzymać dotację  udostępniamy poniżej:

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *