Blog

Wojciech Górny Kancelaria Radcy Prawnego

Posty w mediach społecznościowych

O mnie

Wojciech Górny

radca prawny

Jestem radcą prawnym. Ukończyłem także kurs mediatora organizowany przez Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji.

Specjalizuję się w prawie cywilnym oraz administracyjnym. Posiadam również bogate doświadczenie w zakresie prawa rzeczowego, prawa pracy i w obsłudze podmiotów gospodarczych.

W ostatnich latach moja droga zawodowa związana była z bieżącą i procesową obsługą prawną jednostek systemu oświaty. W tym czasie poznałem m.in. specyfikę finansowania zadań publicznych w ramach jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów spoza tego sektora a finansowanych bądź współfinansowanych z środków publicznych, a także problematykę funkcjonowania organizacji non-profit, w tym fundacji, stowarzyszeń.

Przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania czynię zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w tym międzynarodowego, a w szczególności – regulacji europejskiego prawa spadkowego, która to instytucja była przedmiotem mojej pracy magisterskiej obronionej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego.

W swojej pracy stawiam na profesjonalizm i empatię – spojrzenie przez pryzmat potrzeb, a nie problemów klienta. Moją misją jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, szczególnie na rzecz osób, które stanęły w perspektywie konieczności podjęcia nierównej walki: z pracodawcą, urzędami, władzami.