Kategorie
oświata zmiany w prawie

NAGRODA SPECJALNA DLA NAUCZYCIELI (1345,95 zł brutto) W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1586)

Podstawowe informacje – najważniejsze daty:

   • nagroda jest przyznawana w formie dotacji celowej (czyli tak samo jak np. w przypadku środków dla nauczycieli na sprzęt – tzw. 500+ dla nauczycieli)

   • ustalenie wysokości należnej dotacji (tj. de facto – liczby nauczycieli uprawnionych do nagrody) następuje dnia 27.09.2023 r. wg stanu na dzień 20.09.2023 r.

   • należy złożyć wniosek do organu rejestrowego (czyli wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych)  do dnia 02.10.2023 r. Wnioskodawcą jest dyrektor danej placówki

   • organ rejestrowy przelewa środki do dnia 11.10.2023 r.

   • wypłacić środki nauczycielom należy do dnia 14.10.2023 r.


   • z dotacji należy się rozliczyć z organem rejestrowym do dnia 30.11.2023 r.
  AKTUALIZACJA: 14.09.2023 r. – MEiN potwierdziło, że kwota przekazana samorządom będzie wynosić 1.345,95 zł na 1 nauczyciela (tak, aby finalnie kwota netto „na rękę” wynosiła 900 zł). 

  Darmowy (zaktualizowany 14.09.2023 r.) wzór wniosku, który należy złożyć, aby otrzymać dotację  udostępniamy poniżej:

   

  Kategorie
  oświata zmiany w prawie

  Kiedy pierwsza aktualizacja dotacji oświatowej w 2023?

  Faktycznie, przepis art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nie należy do najbardziej przejrzystych (zob. obrazek).

  To make a long story short – dotacja powinna być zaktualizowana od maja.

  Jednak, wobec tego, że za tak rozwiązane zadanie na maturze dostałbym 0 p., bo nie przedstawiłem rozwiązania (mogłem przecież strzelać – prawdopodobieństwo 1 : 12 😊), to proponuję, abyśmy rozwiązali to zadanie wspólnie:

  Szukane: dzień, kiedy się zmieni dotacja

  Dane:

  a/ Dzień ogłoszenia ustawy budżetowej: 8 lutego 2023 r.


  b/ 30 dni od 8 lutego 2023 r. wypadnie 10 marca 2023 r. (tu wsparłem się kalkulatorem daty z Windowsa)

  A zatem miesiącem pierwszej aktualizacji będzie miesiąc następny, czyli <werble>….
  KWIECIEŃ

  Czekaj, to jeszcze nie koniec

  Jak mówi przepis:

   

  Zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca NASTĘPUJĄCEGO po miesiącu pierwszej aktualizacji (art. 43 ust. 3 ufzo)

  Czyli, mimo, że miesiąc aktualizacji to kwiecień to dotacja zmieni się od 1 maja 2023 r.

  A tak naprawdę to 31 maja 2023 r., bo czas na wypłatę części dotacji oświatowej jest do ostatniego dnia miesiąca.

  I żeby było jeszcze zabawniej – warto pamiętać, że przy pierwszej aktualizacji uwzględnia się plan dochodów i wydatków  według stanu na ostatni dzień miesiąca POPRZEDZAJĄCEGO miesiąc pierwszej aktualizacji (art. 44 ust. 3 ufzo)

  Czyli przy aktualizacji należy wziąć pod uwagę stan budżetu na 31 marca 2023 r.

  Jakoś to rozwiązaliśmy razem – teraz tylko czekać, kiedy Twoja gmina/powiat poinformuje Cię, że wbrew wszystkim podwyżkom dookoła, dotacja oświatowa jednak spadnie.

  Dziękuję za uwagę 🙂

  Kategorie
  oświata zmiany w prawie

  Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego 2023

  Jak co roku, zmianie ulegają dane służące do ustalenia, w jakiej wysokości rozliczyć można z dotacji wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego w 2023 roku.

  Wysokość wynagrodzenia, tak dyrektora jak i każdego innego pracownika, dla potrzeb rozliczenia z dotacji oświatowej, reguluje art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

  Zmienną, która determinuje wysokość wynagrodzenia, jest wskaźnik kwoty bazowej dla nauczycieli, który regulowany jest w ustawie budżetowej.

  Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. określa tę wartość na kwotę 3 981,55 zł.

  Z tego względu zatem wysokość rocznego wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego wynosi 131 868,96 zł.

  ( 3.981,55 zł x 184% [przelicznik dla nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela] x 150% x 12 miesięcy)

  co w odniesieniu do miesiąca daje 10 989,08 zł.