Kategorie
oświata zmiany w prawie

Kiedy pierwsza aktualizacja dotacji oświatowej w 2023?

Faktycznie, przepis art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nie należy do najbardziej przejrzystych (zob. obrazek).

To make a long story short – dotacja powinna być zaktualizowana od maja.

Jednak, wobec tego, że za tak rozwiązane zadanie na maturze dostałbym 0 p., bo nie przedstawiłem rozwiązania (mogłem przecież strzelać – prawdopodobieństwo 1 : 12 😊), to proponuję, abyśmy rozwiązali to zadanie wspólnie:

Szukane: dzień, kiedy się zmieni dotacja

Dane:

a/ Dzień ogłoszenia ustawy budżetowej: 8 lutego 2023 r.


b/ 30 dni od 8 lutego 2023 r. wypadnie 10 marca 2023 r. (tu wsparłem się kalkulatorem daty z Windowsa)

A zatem miesiącem pierwszej aktualizacji będzie miesiąc następny, czyli <werble>….
KWIECIEŃ

Czekaj, to jeszcze nie koniec

Jak mówi przepis:

 

Zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca NASTĘPUJĄCEGO po miesiącu pierwszej aktualizacji (art. 43 ust. 3 ufzo)

Czyli, mimo, że miesiąc aktualizacji to kwiecień to dotacja zmieni się od 1 maja 2023 r.

A tak naprawdę to 31 maja 2023 r., bo czas na wypłatę części dotacji oświatowej jest do ostatniego dnia miesiąca.

I żeby było jeszcze zabawniej – warto pamiętać, że przy pierwszej aktualizacji uwzględnia się plan dochodów i wydatków  według stanu na ostatni dzień miesiąca POPRZEDZAJĄCEGO miesiąc pierwszej aktualizacji (art. 44 ust. 3 ufzo)

Czyli przy aktualizacji należy wziąć pod uwagę stan budżetu na 31 marca 2023 r.

Jakoś to rozwiązaliśmy razem – teraz tylko czekać, kiedy Twoja gmina/powiat poinformuje Cię, że wbrew wszystkim podwyżkom dookoła, dotacja oświatowa jednak spadnie.

Dziękuję za uwagę 🙂

Kategorie
oświata zmiany w prawie

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego 2023

Jak co roku, zmianie ulegają dane służące do ustalenia, w jakiej wysokości rozliczyć można z dotacji wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego w 2023 roku.

Wysokość wynagrodzenia, tak dyrektora jak i każdego innego pracownika, dla potrzeb rozliczenia z dotacji oświatowej, reguluje art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zmienną, która determinuje wysokość wynagrodzenia, jest wskaźnik kwoty bazowej dla nauczycieli, który regulowany jest w ustawie budżetowej.

Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. określa tę wartość na kwotę 3 981,55 zł.

Z tego względu zatem wysokość rocznego wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego wynosi 131 868,96 zł.

( 3.981,55 zł x 184% [przelicznik dla nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela] x 150% x 12 miesięcy)

co w odniesieniu do miesiąca daje 10 989,08 zł.